Privacy & Cookies

Op www.varnawijnen.nl kunnen wij, Varna Wijnen, informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) webwinkel/website. We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). U leest in dit document hoe wij omgaan met uw, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken.

Privacy- en cookiebeleid Varna Wijnen

Bij Varna Wijnen gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wet AVG hebben we de benodigde maatregelen getroffen om te voldoen aan de eisen hiervan en ook de nodige verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen die voor ons gegevens verwerken.

Soorten gegevens bij gebruik van de website/webshop Varna Wijnen

Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

  • Bestelling en levering van wijnen: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), gegevens zoals uw factuuradres en e-mailadres waar de rekening naar verstuurd mag worden (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke producten gebruik hebt gemaakt.
  • Het aanmaken van een account op onze website: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van het account aan ons verstrekt; zoals uw e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer.
  • Het aanvragen van diensten via website (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw naam en e-mailadres.
  • Gebruik van onze website: hierbij kan informatie verwerkt worden over uw gebruik van de website zoals de bezochte pagina’s en de wijnen waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden.
  • Varna Wijnen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Jonger dan 18 jaar

Nog geen 18 jaar? Dan is het niet mogelijk om onze producten te bestellen.

Delen van uw (adres)gegevens

Webwinkelsoftware
WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Ursus Media

Wij nemen webhostingdienst af van Ursus Media. Ursus Media gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Ursus Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen.

Nieuwsbrief hosting
MailChimp

Wij versturen, alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, onze e-mail nieuwsbrieven. Dit doen we met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betalings processor
Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Vinologix/DPD

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Vinologix en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaren van de gegevens

Varna Wijnen bewaart de gegevens zolang u klant van ons bent, of redelijkerwijs nodig is. Wij bewaren overige contactgegevens maximaal gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daarop staan niet beschadigen. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om: bij te houden welke wijnen u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde wijn vast te leggen; voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht; (mits u daartoe toestemming hebt gegeven). Bij Varna Wijnen gebruiken we eigen cookies (om bij te houden of u al ingelogd bent of niet), via onze WordPress website, evt nieuwsbrief inschrijving, klantinschrijving, contactformulier e.d., Google Analytics, zodat uw zoekgedrag vertaald kan worden in gerichte aanbiedingen.

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies:
Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De website is voorzien van een SSL sleutel en daarmee worden alle gegevens versleuteld verstuurd. Directe toegang tot de database met gegevens is niet mogelijk.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Heeft u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@varnawijnen.nl. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@varnawijnen.nl.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.